U ook een website met gratis video, webshop, drukwerk, fotoshoot, reclameborden, etc? Check de actiepagina!

MEMOIRES OP VIDEO

Het perfecte eerbetoon aan geliefde (groot-)ouders!

WERKWIJZE

 

De werkwijze van Memoires op Video is er uitdrukkelijk op ingesteld geen sensatieverhaal te maken, maar om een integer portret te maken zoals de geportretteerde(-n) wenst te worden herinnerd. Dit uit zich in de volgende werkwijze:

1.De voorbereiding

Voorafgaand aan de opnamen, bereiden we alles voor. Zo houden we telefonisch een intakegesprek met de geportretteerde(-n). Op die manier komen we al het een en ander te weten over zijn of haar leven. En weten we van tevoren al wel waar de geportretteerde het wel of juist níet over wil hebben in zijn of haar eigen film. Hij of zij mag er natuurlijk voor kiezen om zwarte pagina’s uit zijn of haar levensverhaal summier te vermelden of zelfs achterwege te laten. Wij verzorgen het werk, maar de geportretteerde is uiteraard de baas!

2.De opnamedag

Op de opnamedag gaan we filmen. ‘s Ochtends is het interview aan de hand van de foto-albums. ‘s Middags en eventueel ook nog ‘s avonds, gaan we met de geportretteerde langs bij een of meerdere belangrijke plekken in zijn of haar leven. Denk hierbij aan een oude werkplek of de plek waar een geportretteerd echtpaar elkaar heeft ontmoet. Hierbij kunnen we aanvullende interviews op locatie doen.

3.De montage

Na de opnames verwerken wij de beelden op een computer tot een vloeiend geheel. Een vloeiend geheel, dat aansprekend is van begin tot eind. We zetten er muziek onder en voorzien de beelden van een voice over.

4.Een laatste controle

Voordat wij de Memoires op Video afronden, leggen wij deze in concept aan de geportretteerde voor. Tot twee keer toe heeft hij of zij de mogelijkheid om de memoires kosteloos aan te laten passen. Door deze werkwijze is de hoofdpersoon ervan verzekerd dat er nooit een woord teveel gezegd wordt. Hij of zij is van begin tot eind baas over de inhoud van zijn of haar Memoires op Video!